Depositionsavgift

 

En depositionsavgift kallas de pengar som hyresvärden kan vilja att man lämnar som säkerhet under den period man hyr sin bostad. Pengarna betalas när man flyttar in  i bostaden, och betalas tillbaka när hyrestiden är slut. Detta under förutsättning att man lämnar bostaden i ett godtagbart skick. Om du orsakat skador eller annan åverkan på bostaden kan hyresvärden använda dessa pengar för att återställa bostaden till sitt ursprungliga skick.  Har du bott i din bostad i över två år säger Hyreslagen att du har rätt att få tillbaka dina pengar om hyresvärden vid denna tidpunkt inte har något att anmärka på.
 

Hur fungerar depositionsavgiften

En depositionsavgift fungerar som sagt som en säkerhet för hyresvärden, och är tänkt att täcka de eventuella  skador som uppkommer på lägenheten under tiden hyresgästen nyttjar den. Den kan även användas om du av någon anledning inte betalar din hyra.

Eftersom depositionen främst är en säkerhet mot uppkomna skador utöver normalt slitage, kan man inte använda den som hyra för de sista månaderna. Då har ju hyresvärden inte längre någon säkerhet för de skador som kan ha uppstått under den tid du hyr lägenheten. Vid hyrestidens utgång brukar man genomföra en gemensam besiktning, och hittar man inga skador och alla hyror är betalda skall hyresvärden återbetala hela depositionsavgiften till dig vid hyrestidens slut.Om man är oense med sin hyresvärd om hur mycket av depositionen som skall betalas tillbaka kan man vända sig till Hyresgästföreningen. De kan ge dig råd om hur du går tillväga för att överklaga och de kan även föra din talan gentemot hyresvärden. Om du vill ta hjälp av Hyresgästföreningen krävs det att du kan bevisa att det faktiskt betalats en depositionsavgift och hur mycket ni deponerade. Det kan du göra genom att visa upp ett kvitto, utdrag från banken eller liknande. Det är också viktigt att du har en genomgång innan du flyttar in och det är en bra idé att även ta foton som visar hur det såg ut vid inflyttning. Detta för att undvika att ord står mot ord i en eventuell tvist.
 

Hur mycket ska man egentligen betala i depositionsavgift?

Idag finns det inga regler över hur mycket du ska betala i deposition eller förskott när du flyttar in, men det vanligaste är att betala en summa som motsvarar 1-2 månadshyror. Enligt hyresgästföreningen bör det inte överstiga mer än tre månadshyror. Var alltid noga med att inte betala kontant då det är viktigt att kunna bevisa att du faktiskt betalat in pengarna om det skulle uppstå problem med att få tillbaka din deposition i framtiden.
 

Har man rätt att ta ut deposition vid andrahandsuthyrning?

Vid andrahandsuthyrning har du också rätt att ta ut en deposition. En annan lösning kan istället vara att ta ut förskottshyra. En förskottshyra kan användas om hyresgästen inte betalar sin hyra, men egentligen inte för att täcka skador. Oavsett vad du väljer bör det stå i hyresavtalet att pengarna från depositionen ska kunna användas för obetalda hyror och för att täcka kostnader för eventuella skador som uppstått.​


 

Söker du bostad? Sök bland 3000+ lediga hyreslägenheter i hela Sverige
Sök hyreslägenhet här
+46 8 446 892 65 (måndag till fredag 09.30-12.00)
info@bostadshub.se (måndag till fredag 10.00-16.00)