Vad är egentligen en depositionsavgift?

För att gå lite djupare i detta har vi summerat det viktigaste svaren på varför hyresvärden begär en eller flera månadshyror i förskott när du flyttar in, och vad du ska göra för att vara säker på att du får dina pengar tillbaka när du flyttar ut.

 

En depositionsavgift fungerar som en säkerhet för hyresvärden, och är tänkt att täcka de eventuella  skador som uppkommer på lägenheten under tiden hyresgästen nyttjar den. Den kan även användas om du av någon anledning inte betalar din hyra.

Eftersom depositionen främst är en säkerhet mot uppkomna skador, kan man inte använda den som hyra för de sista månaderna. Då har hyresvärden inte längre någon säkerhet för de skador som kan ha uppstått under den tid du hyr lägenheten. Vid hyrestidens utgång brukar man ha en gemensam besiktning, och om inga skador hittas och alla hyror är betalda skall hyresvärden återbetala hela depositionsavgiften till dig vid hyrestidens slut.

Begreppet depositionsavgift

Depositionsavgiften, eller förskottshyra, kallas som sagt de pengar som hyresvärden vill att man lämnar som säkerhet under hyresperioden. Pengarna betalas in när man flyttar in och betalas tillbaka när hyrestiden är slut, under förutsättning att man lämnar bostaden i ett godtagbart skick.  Hyreslagen säger dessutom att du har rätt att få tillbaka dina pengar om du bott i din hyreslägenhet längre än två år, om hyresvärden vid denna tidpunkt inte har något att anmärka på.

Förskottshyra heter det egentligen bara om hyresvärden ska försäkra sig om att du betalar just hyra och i detta fall kan det vid överenskommelse användas för att betala hyran under de sista månaderna.

 

Hur mycket ska man egentligen betala i depositionsavgift?

Idag finns det inga regler över hur mycket du ska betala i deposition eller förskott när du flyttar in, men det vanligaste är att betala motsvarande 1-2 månadshyror. Enligt hyresgästföreningen bör det inte vara mer än tre månadshyror.

 

Hur får jag tillbaka min depositionsavgift?

Om din hyresvärd anser att det finns skador på lägenheten kan denne ange det som skäl till att hela eller delar av depositionsavgiften inte ska betalas tillbaka. Men då är det hyresvärden som först ska bevisa att det är du (eller dina gäster) som orsakat skadorna och att skadan inte redan fanns i lägenheten när du flyttade in.

Därför är det viktigt att du går igenom lägenheten när du flyttar in så att du har ett besiktningsprotokoll och ta gärna foton så att du kan visa hur det såg ut vid inflyttningen. Om du får problem med att få tillbaka depositionen, trots att det bryter mot ert avtal, kan du vända dig till Hyresgästföreningen. De kan då ge dig råd om hur du går tillväga och de kan även föra din talan gentemot hyresvärden. Om du vill ta hjälp av Hyresgästföreningen krävs det att du kan bevisa att det faktiskt betalats en depositionsavgift och hur mycket ni deponerade. Det kan du göra genom att visa upp ett kvitto, banköverföringsutdrag eller liknande.

 

Vad säger lagen?

I Jordabalkens 12 e kapitel kan du läsa mer om vilka förpliktelser en hyresvärd har, och i 24§ kan du läsa mer om hyresgästens skyldigheter.

Se till att du får ett skriftligt avtal och att du läser igenom noga innan du skriver under det. Det är svårt att bevisa något om ni bara har en muntlig överenskommelse på vad depositionen ska täcka. Glöm inte heller att spara kvitton på överförda pengar, gärna med  ”deposition” som namn på överföringen.

 

Hur säkerställer jag att jag inte blir lurad?

Att bli lurad på pengar är aldrig kul. Trots att många är medvetna om att det finns en risk för bedrägeri när man hyr i andra hand händer det allt för ofta att bostadssökande blir lurade på depositionen.

För att minska risken för bedrägerier kan du tänka på följande:

  • Besök bostaden så är du också säker på att den existerar

  • Försäkra dig om att det är den verkliga uthyraren du har kontakt med.

  • Betala aldrig i förskott eller kontant,

Andra varningstecken du kan vara uppmärksam på är:

  • Nervös eller irriterad uthyrare.

  • När uthyraren inte kan träffas.

  • Överlämning av nycklar via någon annan eller att man vill skicka nycklarna via post.

 

 

Söker du bostad? Sök bland 3000+ lediga hyreslägenheter i hela Sverige
Sök hyreslägenhet här
+46 8 446 892 65 (måndag till fredag 09.30-12.00)
info@bostadshub.se (måndag till fredag 10.00-16.00)